การระเบิดของภูเขาไฟวิสุเวียส

   วันที่ 24 สิงหาคม ปี ค.ศ. 79 ในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมง การระเบิดของภูเขาไฟวิสุเวียสได้เริ่มขึ้น ก่อนหน้านี้มีการเตือนโดยการเกิดแผ่นดินไหวขนาดกลางบริเวณโดยรอบมาแล้ว ซึ่งการระเบิดนี้ทำให้หุบเขาวิสุเวียสเกิดการยุบตัวลง ฝุ่นควันและหินพิมมิซถูกพ่นออกมากระจายเต็มท้องฟ้า เถ้าถ่านและหินภูเขาไฟตกลงมาโดยรอบและตกใส่เมืองปอมเปอี อันที่จริงไม่ได้มีเพียงปอมเปอีที่ได้รับผลกระทบ แต่มีเมืองอีกแห่งนี้ที่อยู่อีกด้านของเชิงเขาชื่อว่า เฮอคิวเลเนียม ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นกัน

การระเบิดของวิสุเวียสยังคงระเบิดและพ่นควันอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าผู้คนพยายามหนีออกจากเมืองปอมเปอีโดยใช้ถนนก็อาจจะต้องมาพบจุดจบแถวชานเมืองเนื่องจากเถ้าถ่านที่ตกลงมามากรวมถึง หินพิมมิซ และลูกไฟจากภูเขาไฟ และส่วนผู้ที่หนีทางเรือจะปลอดภัยกว่าเนื่องจากกระแสลมพัดเรือไปยังเซอร์เรนนุม ซึ่งอยู่ในเขตพ้นจากอันตราย เย็นวันเดียวกันปอมเปอีก็ถูกปกคลุมด้วยเถ้าถ่านสูงกว่า 2 เมตร ผู้ที่หลบอยู่ภายในบ้านก็จะถูกขังอยู่ข้างในและเสียชีวิตจากการพังถล่มของเถ้าถ่าน มีการค้นพบซากศพที่ถูกฝังอยู่ในอาคาร

เช้าของวันที่ 25 สิงหาคม การระเบิดยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่อง ผู้ที่อพยพหนีโดยเรือนั้นรู้สึกถึงความปั่นป่วนของน้ำทะเลจนกระทั่งเกิดระเบิดอย่างรุนแรงอีกครั้งก่อให้เกิดคลื่นยักษ์พัดเข้าถล่มชายฝั่งรอบเมือง การระเบิดกินเวลาจนถึงวันที่ 27 สิงหาคม เวลาบ่ายโมงการระเบิดอย่างรุนแรงฉีกหุบเขาแตกออกเกิดเฆมธุลีและเถ้าภูเขาไฟกว่าแสนตันถล่มลงมาปกคลุมเมืองปอมเปอีและเฮอคิวเลเนียมคาดว่าผู้คนเสียชีวิตในทันทีและเหตุการณ์สิ้นสุดลงในวันที่ 28 สิงหาคม ปี 79

 

เมืองปอมเปอี

  เมืองปอมเปอีเป็นเมืองโบราณตั้งอยู่ทางตะวันตกริมชายฝั่งของประเทศอิตาลีปัจจุบันเมืองแห่งนี้เป็นซากเมืองโบราณตั้งอยู่ใกล้กับเมืองเนเปิลส์ ในอดีตเมืองแห่งนี้มีความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมและการขนส่งสินค้าที่ก้าวหน้ามากในสมัยนั้น จนเมืองมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วตามริมชายฝั่ง เมืองปอมเปอีตั้งอยู่บริเวณตีนเขาของภูเขาไฟวิสุเวียส ซึ่งเป็นภูเขาไฟแบบกรวยสลับชั้น

ปอมเปอีถูกฝังด้วยเถ้าถ่านภูเขาไฟความลึกถึง 6 เมตร จากการระเบิดของภูเขาไฟวิสุเวียส ในปี ค.ศ. 79 ทำให้ชาวเมืองกว่า 2,000 คนเสียชีวิตในทันที เดิมทีเมืองปอมเปอีนั้นถือกำเนิดขึ้นโดยชาวออสกัน ในช่วง 700 ปีก่อน และได้ผนวกกับอาณาจักรโรมันในสมันนั้น ซึ่งเป็นช่วงที่โรมันเรืองอำนาจด้านการเมืองและการทหาร ปอมเปอีถือว่าเป็นเมืองท่าที่สำคัญมากต่อกรุงโรม เนื่องจากชาวปอมเปอีส่วนใหญ่นั้นปลูกองุ่นและหมักเหล้ารัมและไวน์ รวมถึงมะกอกซึ่งงอกงามมากทางเชิงเขา ซึ่งผลผลิตที่ได้แล้วมาจากดินภูเขาไฟซึ่งอุดมสมบูรณ์มาก

เมืองปอมเปอีมีการค้าขายระหว่าง โรม ซึ่งโรมมีอาวุธและเสื้อผ้าที่ทำจากเนื้อผ้าชั้นดีรวมถึงแลกเปลี่ยนผลผลิตไวน์องุ่นทำให้ปอมเปอีมีประชากร 10,000 -20,000 คนซึ่งบางส่วนอพยพมาจากที่อื่นเพื่อมาทำการเพาะปลูก อีกทั้งปอมเปอียังเป็นเมืองท่าตากอากาศที่สวยงามแห่งหนึ่งในอิตาลี ซึ่งชาวโรมันที่ร่ำรวยมักเดินทางมาพักผ่อนที่เมืองปอมเปอีนี้ นอกจากนี้ปอมเปอียังมีสนามกีฬาในร่มขนาดใหญ่เพื่อสร้างความบันเทองให้ชาวเมืองในการชมการแข่งขันกีฬารวมถึงการต่อสู้ของแกลดิเอเตอร์ด้วย