การระเบิดของภูเขาไฟวิสุเวียส

   วันที่ 24 สิงหาคม ปี ค.ศ. 79 ในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมง การระเบิดของภูเขาไฟวิสุเวียสได้เริ่มขึ้น ก่อนหน้านี้มีการเตือนโดยการเกิดแผ่นดินไหวขนาดกลางบริเวณโดยรอบมาแล้ว ซึ่งการระเบิดนี้ทำให้หุบเขาวิสุเวียสเกิดการยุบตัวลง ฝุ่นควันและหินพิมมิซถูกพ่นออกมากระจายเต็มท้องฟ้า เถ้าถ่านและหินภูเขาไฟตกลงมาโดยรอบและตกใส่เมืองปอมเปอี อันที่จริงไม่ได้มีเพียงปอมเปอีที่ได้รับผลกระทบ แต่มีเมืองอีกแห่งนี้ที่อยู่อีกด้านของเชิงเขาชื่อว่า เฮอคิวเลเนียม ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นกัน

การระเบิดของวิสุเวียสยังคงระเบิดและพ่นควันอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าผู้คนพยายามหนีออกจากเมืองปอมเปอีโดยใช้ถนนก็อาจจะต้องมาพบจุดจบแถวชานเมืองเนื่องจากเถ้าถ่านที่ตกลงมามากรวมถึง หินพิมมิซ และลูกไฟจากภูเขาไฟ และส่วนผู้ที่หนีทางเรือจะปลอดภัยกว่าเนื่องจากกระแสลมพัดเรือไปยังเซอร์เรนนุม ซึ่งอยู่ในเขตพ้นจากอันตราย เย็นวันเดียวกันปอมเปอีก็ถูกปกคลุมด้วยเถ้าถ่านสูงกว่า 2 เมตร ผู้ที่หลบอยู่ภายในบ้านก็จะถูกขังอยู่ข้างในและเสียชีวิตจากการพังถล่มของเถ้าถ่าน มีการค้นพบซากศพที่ถูกฝังอยู่ในอาคาร

เช้าของวันที่ 25 สิงหาคม การระเบิดยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่อง ผู้ที่อพยพหนีโดยเรือนั้นรู้สึกถึงความปั่นป่วนของน้ำทะเลจนกระทั่งเกิดระเบิดอย่างรุนแรงอีกครั้งก่อให้เกิดคลื่นยักษ์พัดเข้าถล่มชายฝั่งรอบเมือง การระเบิดกินเวลาจนถึงวันที่ 27 สิงหาคม เวลาบ่ายโมงการระเบิดอย่างรุนแรงฉีกหุบเขาแตกออกเกิดเฆมธุลีและเถ้าภูเขาไฟกว่าแสนตันถล่มลงมาปกคลุมเมืองปอมเปอีและเฮอคิวเลเนียมคาดว่าผู้คนเสียชีวิตในทันทีและเหตุการณ์สิ้นสุดลงในวันที่ 28 สิงหาคม ปี 79